www.museuexili.cat


Benvingut al lloc web del Consorci del Museu Memorial de l'Exili.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquest lloc web. La navegació li atorga el rol d’usuari i per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

1. IDENTIFICACIÓ

En compliment del que preveu l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que aquest lloc web és titularitat del Consorci del Museu Memorial de l’Exili, amb domicili social al Carrer Major, 43-47 de La Jonquera, 17700, telèfon 0034 972556533 i fax 0034 972556534, amb correu electrònic   info@museuexili.cat.

L’entitat es denomina Consorci del Museu Memorial de l’Exili, amb el CIF G55024038, que figura inscrita al registre d’Ens Locals de Catalunya amb el codi d’identificació 9830740003.

 

2. NORMES D’UTILITZACIÓ

Com a usuari d’aquest lloc web, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquest lloc web o un mal funcionament del mateix, incloent la introducció de virus o similars.

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines del web i la informació o els elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals el Consorci del Museu Memorial de l'Exili és titular o llicenciatari legítim.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

 

4. RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que amb un funcionament continuat i de màxima qualitat. De totes maneres, l’informem que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

El Consorci del Museu Memorial de l'Exili no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços.

 

5. POLITICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació pel nostre web és possible que es recullin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis demanats.

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades subministrades per vostè en algun dels formularis  d’aquest web, quedaran incorporades a uns fitxers automatitzats amb les següents finalitats:

        -Formulari de Contacte. Dades de contacte per poder contestar qualsevol pregunta que vostè ens faci.

        -Formulari de Reserves. Dades relatives a la contractació de serveis educatius.

       -Formulari de l’exili. Dades que s’utilitzaran per crear una base de dades amb la finalitat de crear un arxiu històric de testimoniatges de l’exili republicà.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat del Consorci del Museu Memorial de l'Exili, que assumeix las mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a l’enviament d’informació per qualsevol mitjà escrit o electrònic que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas de que vostè es manifesti en sentit contrari.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrades al web www.museuexili.cat, mitjançant comunicació escrita dirigida a Museu Memorial de l'Exili, C/Major, 43-47, 17700 - La Jonquera , o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció info@museuexili.cat.

Aquest web utilitzarà cookies quan l'usuari navegui pel nostre web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

 

6. FORMULARI DE L’EXILI

En el formulari de l’exili ens pot proporcionar informació de caràcter personal sobre vostè (com a informador/testimoni) i/o de terceres persones (testimoni de l’exili).

Vostè manifesta que la informació que ens proporciona es verídica, actual i exacta, essent responsable de qualsevol perjudici provocat per la falsedat de la informació recollida.

En el cas de tractar-se d’informació de terceres persones, manifesta que té autorització o representació legal per cedir les dades que ens subministra. Li recordem que les dades de les persones difuntes no entren dins de l'empara de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ni dels reglaments que la desenvolupen.

També autoritza al Museu Memorial de l’Exili, així com als centres documentals vinculats, per a què, en el marc d’actuació que li és propi, realitzi la reproducció, distribució, comunicació i transformació d’aquesta informació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d'explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc.

Les dades facilitades seran incloses en el fitxer “TESTIMONIS” del Consorci del Museu Memorial de l'Exili, amb la finalitat de crear un arxiu històric de testimoniatges de l’exili republicà.

Si ho desitja pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-t'ho per escrit al Consorci del Museu Memorial de l'Exili, direcció C/ Major, 43-47, 17700 La Jonquera  o per correu electrònic a l'adreça info@museuexili.cat. (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).


www.museuexili.cat