3ª Ed. Premi Internacional Memorial Walter Benjamin 2016-2017. Reconeixement a un treball assagístic

Títol:
3ª Ed. Premi Internacional Memorial Walter Benjamin 2016-2017. Reconeixement a un treball assagístic
Quan:
Dij, 1. Juny 2017 - Div, 30. Juny 2017
Categoria:
Altres Activitats Històric

Descripció

3ª Edició del Premi Internacional Memorial Walter Benjamin, 2016-2017

Reconeixement a un treball assagístic inèdit

Bases que regiran la III Edició del Premi Internacional Memorial Walter Benjamin, que convocarà el consorci del MUME l'any 2017, amb el patrocini  de la Diputació de Girona.

 

 

El premi, que parteix del caràcter transversal de l'obra de l'autor judeoalemany, té  fonamentalment el propòsit de donar suport a la tasca teòrica que desenvolupen professionals vinculats amb els estudis sobre art, fotografia, arquitectura, urbanisme, cinema, filosofia, història, literatura, sociologia... En tots els casos, es consideraran prioritaris els projectes que tinguin presents qüestions relacionades amb la història i la memòria del segle XX. La periodicitat de la convocatòria del premi serà biennal.

 

 

1. Bases específiques. Reconeixement a un treball assagístic inèdit.

1.1 Atès que Walter Benjamin ha estat un dels autors del segle XX que millor va conrear l'assaig, al qual va conferir una dimensió renovadora i suggeridora, es proposa una línia de suport a un gènere literari fonamental per entendre el nostre passat recent i la nostra contemporaneïtat. Es defineix com a treball assagístic inèdit tot aquell estudi que tingui per objecte temes vinculats amb l'art, la fotografia, l'arquitectura, l'urbanisme, el cinema, la filosofia, la història, la literatura, la sociologia... Es tindran en compte aquells treballs que siguin capaços de contenir i d'inspirar-se en el caràcter polièdric del pensament i l'escriptura de Walter Benjamin i que, alhora, se centrin en assumptes relacionats amb la història i la memòria del segle XX.

1.2  El treball haurà de tenir un mínim de 210.000 caràcters amb espais (100 pàgines), i no podrà excedir dels 525.000 caràcters amb espais (250 pàgines).

1.3  L'autor/a premiat/da rebrà la quantitat de 4.500 euros. El lliurament d'aquesta quantitat i tots aquells aspectes relacionats amb els drets d'autor del treball --i les condicions de publicació, si s'escau--es concretaran en la signatura d'un conveni/contracte d'edició en el moment de la proclamació de l'assaig guanyador.

1.4  Si el jurat ho considera adient, el treball premiat es podrà editar en el termini d'un any en una coedició entre el Consorci del MUME i la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, de la Universitat de Girona. La llengua de la publicació serà, en primera instància, el català. Amb tot, si el jurat ho considera apropiat, en alguns casos es podrà incloure en l'edició catalana la traducció a alguna de les llengües següents: alemany, anglès, espanyol, francès o italià.

1.5  L'autor/a ostentarà la propietat del text original de l'assaig guardonat i en podrà disposar lliurement per a la seva edició i divulgació, sempre que respecti la primera opció de publicació per part del Consorci del MUME i la Universitat de Girona.

1.6  En tots els casos, els logos adscrits al Consorci del MUME, la Universitat de Girona i la Diputació de Girona hauran de figurar en la publicació. A més, es farà constar explícitament que l'assaig ha estat reconegut amb el PREMI INTERNACIONAL MEMORIAL WALTER BENJAMIN.

 

 

2. Normes generals

2.1. Al premi, que té un caire internacional, hi podran accedir tots/es els/les ciutadans/es que estiguin interessats/es en les temàtiques considerades en aquestes bases.

2.2. El/la participant haurà de presentar tres còpies en paper i una versió en format digital del treball assagístic inèdit.

2.3. Als documents o materials corresponents al treball concursant, el/la participant hi haurà d'adjuntar les dades següents: nom, cognoms, número de DNI o passaport, adreça postal, telèfons, adreça electrònica i currículum professional, i un breu resum de l'assaig (15 línies). Aquestes dades s'hauran d'acompanyar també amb una còpia compulsada del DNI o document d'identitat equivalent.

2.4. Els treballs assagístics s'han de trametre per correu postal certificat o lliurar-los per registre d'entrada al Consorci del MUME, C/. Major 43-47, 17700 La Jonquera, i es farà constar PREMI INTERNACIONAL MEMORIAL WALTER BENJAMIN.

2.5. Els treballs assagístics es podran presentar en català, espanyol, francès i anglès. En el cas que el text original sigui en una altra llengua, caldrà incloure la corresponent traducció a una de les llengües esmentades.

2.6. El període d'admissió serà dels dies 1 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.

2.7. El veredicte del jurat tindrà lloc el mes de setembre de 2017 en el marc de la realització dels actes relatius a la commemoració anual de la mort de Walter Benjamin.

2.8. El jurat estarà format per la presidència, els vocals i un secretariat, els membres del qual no tenen dret a vot.

2.9. La participació en la convocatòria d'aquest premi implica l'acceptació d'aquestes bases i de la resolució del jurat. També suposa admetre canvis que es puguin produir a posteriori com a conseqüència de factors externs a l'organització.

 

 

 

Presidència:

· President/a del consorci del MUME

 

 

Vocals del Jurat del Premi:

· Francesc Abad (artista visual)

· Xavier Antich (UdG)

· Jordi Llovet (UPF)

· Pilar Parcerisas (comissària d'exposicions, crítica d'art i membre del CONCA)

· Àngel Quintana (UdG)

· Erdmut Wizisla (Arxiu Walter Benjamin, Berlín)

· Jörg Zimmer (UdG, Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili)

 

 

Coordinació i secretariat:

· Jordi Font (director del MUME)

· Maximiliano Fuentes (director de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, UdG)

visita virtual banner cat1 250p

StorymapCAT

WebdocCAT

mcp

Agenda

<<  <  Novembre 2023  >  >>
 Di  Di  Di  Di  Di  Di  Di