El Consorci del Museu Memorial de l’Exili, és un ens públic constituït per a l’establiment i la gestió en comú, al municipi de la Jonquera, del Museu d’aquesta mateixa denominació, que tindrà per objecte l’exposició, la recerca, la interpretació i divulgació dels fenòmens històrics a l’entorn dels exilis. Així mateix, el Consorci ha participat en la creació de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, dependent de la Universitat de Girona, i que té per objecte ser un espai permanent d’estudi, reflexió, investigació i difusió de temes relacionats amb el filòsof Walter Benjamin, la memòria i l’exili.

El Consorci és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, naturalesa voluntària, i personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de les entitats que en formen part, i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.


El Consorci del Museu del Memorial de l’Exili està integrat per les entitats següents:

  1. L’Ajuntament de la Jonquera

  2. La Generalitat de Catalunya

  3. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà

  4. La Universitat de Girona

 

La seu del Consorci és al municipi de la Jonquera, en el mateix edifici del Museu Memorial de l’Exili, carrer Major, núm. 43-47. En tot cas, el Consorci podrà establir serveis i dependències al terme municipal de la Jonquera, a d’altres municipis de l’Alt Empordà o a la Universitat de Girona, quan així ho exigeixi el desenvolupament de les seves activitats.

Per a més informació, podeu consultar al DOGC l'ACORD GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

Podeu consultar més informació sobre el consorci del MUME al web de la Generalitat de Catalunya (Organismes).

visita virtual banner cat1 250p

StorymapCAT

WebdocCAT

mcp

LOGO AAMUME FINAL2

Agenda

<<  <  Mai 2024  >  >>
 Di  Di  Di  Di  Di  Di  Di