Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat. 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals? 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Consorci del Museu Memorial de l’Exili ( en endavant MUME), amb CIF G55024038, domicili social al Carrer Major, 43-47 17700 La Jonquera, telèfon 0034 972556533 i correu electrònic:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal del MUME i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals  a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o per escrit a l’adreça del Consorci del Museu Memorial de l’Exili (Major, 43-47 17700 La Jonquera), indicant la referència “Delegat de Protecció de Dades”.

 

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

 

Tractament TESTIMONIS
Finalitat Crear un fons històric de testimoniatges de l’exili republicà.
Categories de dades Persones exiliades i persones de contacte
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials.Dades sensibles
Legitimació Consentiment
Destinataris Centres documentals vinculats
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament RECURSOS HUMANS
Finalitat Gestió de les dades del personal que treballa  a l’Entat
Categories de dades Treballadors de l’Entitat 
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatgeDades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.
Legitimació Estatut dels Treballadors, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
Destinataris Persones o entitats relacionades, com ara assessories d'empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l'empresa.Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d'assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball.Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat,  o qualsevol altre supòsit,  sempre en el marc legislació vigent. 
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament BORSA DE TREBALL
Finalitat Accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats
Categories de dades Persones que volen treballar per l’Entitat
Dades Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mailDades personals, dades socials, dades d’ocupació
Legitimació Interès legítim i consentiment
Destinataris Es cediran a tercers interessats sempre amb el consentiment de l’interessat.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament INFORMACIÓ
Finalitat Respondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dades Persones que contacten amb l’Entitat. 
Dades Dades identificatives: Nom , cognoms i mail
Legitimació Petició d’informació
Destinataris No es cedeixen les dades.
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat Video vigilància de les instal·lacions
Categories de dades Persones que accedeixen a les instal·lacions de l’Entitat 
Dades Imatge
Legitimació Interès legítim
Destinataris Forces i cossos de seguretat
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament IMATGE
Finalitat Promocionar les activitats de l’Entitat
Categories de dades Treballadors, usuaris i/o altres persones vinculades 
Dades Imatge
Legitimació Consentiment
Destinataris Societat en general
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional
Tractament NEWSLETTER
Finalitat Enviament d’informació sobre les activitats de l’Entitat.
Categories de dades Persones que sol·liciten informació.
Dades Nom i mail.
Legitimació Consentiment. Aquest pot ser revocat en qualsevol moment.
Procedència Del propi interessat
Destinataris No es cedeixen les dades.
Temps de conservació Fins que no exerceixi el dret d’oposició i/o supressió
Transferències internacional No hi ha transferència de dades internacional.

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. MUME  utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals? 

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.                   

1.- En compliment d'una relació contractual                   

2.- Quan ens dona el seu consentiment.    

3.- Per interès legítim del MUME  per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar                   4.- Compliment d'obligacions imposades per llei. 

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials 

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals. El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment. 

 

Dades no pertinents 

MUME  adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables 

 

Quant de temps conservarem les seves dades? 

MUME  guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent. 

 

A qui comunicarem les seves dades? 

MUME  només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei. 

 

Mesures de seguretat 

MUME assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l'empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.  

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per MUME

 

 

 

 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 o per escrit a l’adreça del Consorci del Museu Memorial de l’Exili (Major, 43-47 17700 La Jonquera), indicant la referència “Delegat de Protecció de Dades”

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes

Supressió

Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

-         Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

-         Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa

 podeu presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals. https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/denuncia/

 

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.

 


Xarxes socials 

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe del MUME  i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte. L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa el MUME.  En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. 

 

L'usuari s'ha de comprometre a:

•        No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui 

•        No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats MUME no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. MUME es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.Recomanacions als usuaris / les usuàries 

•      Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

•      Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

•      Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.

•      No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

•      Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.

•      No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests. 

 

Les xarxes socials gestionades pel MUME  són: 

Xarxa

Adreça

facebook

https://www.facebook.com/museuexili

twitter

https://twitter.com/museuexili

instagram

https://www.instagram.com/visita virtual banner cat1 250p

StorymapCAT

WebdocCAT

mcp

Agenda

<<  <  Abril 2024  >  >>
 Di  Di  Di  Di  Di  Di  Di