D’acord amb els estatuts del Consorci del MUME (article 12), el Consell Assessor Científic i Pedagògic és l'òrgan de consulta i assessorament del Consorci i està integrat per entre 10 i 14 persones de reconegut prestigi professional en les activitats que són objecte del Museu Memorial de l'Exili.

Les funcions del Consell Assessor Científic i Pedagògic són les següents:

a) Proposar les actualitzacions corresponents dels projectes museístics i dels centres interpretatius.

b) Proposar el contingut historiogràfic de les actuacions, així com dels grans eixos generals de treball científic i pedagògic.

c) Definir els continguts científics, històrics i pedagògics.

d) Proposar relacions amb la comunitat científica i educativa per garantir la qualitat de les actuacions.

e) Informar l'adaptació pedagògica dels continguts.

f) Impulsar la renovació discursiva i la reflexió argumental al voltant de les temàtiques del Museu Memorial de l'Exili i de l'Espai Memorial Walter Benjamin.

g) Impulsar, si s'escau, la formalització de convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

h) Emetre els altres informes que el Consell d'Administració, el/la president/a li demanin.

i) Assistir els òrgans de govern i administració de l'entitat en tot el que requereixin.

 

Membres del Consell Assessor Científic i Pedagògic del MUME:

Miquel Aguirre Oliveras (Director del Museu Memorial de l’Exili)

Grégory Tuban (Historiador i Coordinador Científic del Memorial del Camp d'Argelers)

Eduard Carbonell (Museòleg, membre de l’Institut de Patrimoni Cultural i professor de la Universitat de Girona)

Geneviève Dreyfus-Armand (Investigadora sobre l’exili republicà i exdirectora de la Biblioteca de Documentació Internacional Contemporània, Nanterre)

Rubèn Doll- Petit (Historiador i membre del PAS de la UdG)

Jordi Gaitx Moltó (Historiador i arxiver municipal de Santa Cristina d'Aro)

Anna Maria Garcia (Catedràtica emèrita de la Universitat de Girona)

Jordi Guixé Corominas (Doctor en Història i director de l'Observatori de Memòries Europees - Universitat de Barcelona)

Salomó Marquès (Catedràtic emèrit de la Universitat de Girona)

José María Murià (Historiador i expresident del Colegio de Jalisco a Guadalajara)

Òscar Jané (Doctor en Història, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Vicedegà d'Afers Acadèmics d'Estudis de Grau, Facultat de Filosofia i Lletres en Universitat Autònoma de Barcelona.

Francesc Vilanova (Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Arxiu de la Fundació Carles Pi i Sunyer)

Maximiliano Fuentes (Professor i Director de la Càtedra Walter Benjamin, memòria i història, Universitat de Girona, UdG)

Enric Pujol Casademont (Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans)

Miquel Serrano Jiménez (Historiador i conservador del MUME, amb funcions de secretari)

 

 

 

 

visita virtual banner cat1 250p

StorymapCAT

WebdocCAT

mcp

LOGO AAMUME FINAL2

Agenda

<<  <  Mai 2024  >  >>
 Di  Di  Di  Di  Di  Di  Di