Persona seleccionada: Ana Pérez-Muelas López

 

Mume 002-20 Tècnic del Consorci del Museu Memorial de l’Exili (Mume)

 

Lloc de treball: Tècnic

Categoria: Grup A1

Horari: Dilluns a Divendres. Variable en funció del servei

           

Jornada: 37,5 h/setmana

Durada: Període 1:  de setembre 2020 a març 2021 (7 mesos)

               Període 2: de novembre 2021 a novembre 2022 (13 mesos)

 

Unitat: Consorci del Museu Memorial de l’Exili (Mume)

 

Centre de treball: Principalment a La Jonquera, carrer Major, 43-47, però amb mobilitat per a la realització d’algunes tasques de recerca, enregistrament d’entrevistes, reunions del projecte a nivell europeu.

 

Forma d’ocupació: Contracte d’obra i servei

Requisits

 • Preferentment personal amb vincle preexistent de caràcter fix amb l’Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic, del grup A.

També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir  amb el requisit de l’apartat anterior, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

 • Llicenciatura o grau universitari.
 • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
 • Certificat del nivell d’anglès B2.

Funcions

 

 • Les tasques definides per cada fase del projecte europeu en les que participa el Consorci: realització d’entrevistes, coordinació i desenvolupament de les activitats previstes, coordinació de les tasques amb el personal de la Universitat de Girona que participa del projecte.
 • Participació presencial o online en reunions amb entitats europees que formen part del projecte.
 • Elaboració d’informes.
 • Altres tasques que li encomani el Consorci en relació al projecte, proposades pel coordinador o les entitats responsables de cada fase.

 

Aspectes a valorar

 

 • Llicenciatura o grau en Història, Història de l’Art, Antropologia, Humanitats o equivalent.
 • Nivell superior d'anglès al mínim exigit.
 • Experiència en projectes de recerca relacionats amb la Història contemporània (preferentment relacionats amb els conflictes bèl·lics dels segles XX-XXI).
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Habilitats comunicatives.
 • Actitud proactiva i amb iniciativa.
 • Capacitat d’organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat.

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta finalitza el 28/07/20.

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. amb la referència Mume 002/2020 cognoms i nom a l’apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d’adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

 

Procediment de selecció

Es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l’experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir.

Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb el perfil professional.

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Publicació del resultat

Us informem que en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, i també en el web del MUME, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Us informem que les vostres dades personals seran tractades pel Consorci del Museu Memorial de l’Exili, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de participar en aquest procés de selecció. D’acord amb la normativa vigent podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació.

virtual visit eng1 250p

Calendar

<<  <  January 2022  >  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su